มหาวิทยาลัยแห่งการศึกษาคาร์ลสคัว

การศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยคาร์ลสคัว Karlsruhe University of Education ถูกจัดตั้งขึ้นในรูปแบบที่ยังคงเป็นอยู่ในปัจจุบันตั้งแต่ปี 1962 มีนักเรียนทั้งหมด 3,700 คน และ นักวิจัย 180 คน, มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานสูงในการวิจัย และ การสอนในวงการการศึกษา, ด้วยการมุ่งเน้นไปที่วิธีการเรียน และ การสอนแบบเจาะจงกลุ่มอายุ และ วิชา พร้อมกับขั้นตอนการศึกษาในบริบทสังคม, วัฒนธรรม, และ สถาบัน.

มหาวิทยาลัยจัดให้มีหลักสูตรการฝึกหัดครูสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา และ มัธยมศึกษาตอนต้น, รวมถึง หลักสูตร“ Europalehramt” (การสอนสองภาษา), ซึ่งให้ครูผู้มีคุณสมบัติได้ทำการสอนวิชาที่เชี่ยวชาญอื่นๆด้วยภาษาฝรั่งเศสหรืออังกฤษ นอกเหนือจากหลักสูตรการฝึกหัดครูแล้ว, มหาวิทยาลัยยังมีหลักสูตรปริญญาตรี และ ปริญญาโทด้านการศึกษา พร้อมทั้งความเป็นไปได้ในการทำวิจัยสำหรับปริญญาเอก และ หลังจากนั้น ภาพลักษณ์ของสถาบันโดยรวมเน้นย้ำการเรียนรู้วัฒนธรรมยุโรป, การศึกษาวัฒนธรรมสากล, การใช้ภาษาที่หลากหลาย และการศึกษาสื่อ มหาวิทยาลัยทำงานอย่างใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยผู้ร่วมมือในประเทศต่างๆมากมายและ ให้โอกาสการแลกเปลี่ยนทั้งแก่นักเรียน และ อาจารย์.

ศ.ดร. อิซาเบล มาร์ติน, Prof. Dr. Isabel Martin อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ และ การสอนที่มหาวิทยาลัย, ร่วมกับมูลนิธินางฟ้าเพื่อเด็ก Angels for Children  ในปี 2015 ได้ก่อตั้งโครงการฝึกหัดครูภาษาอังกฤษ “การสอนภาษาอังกฤษในลาว” ณ โรงเรียนรัฐบาลสามแห่งที่ได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธิ, และ ได้ถูกบันทึกเป็นเอกสารไว้ในบล็อกทางวิชาการ “ ประสบการณ์ในลาว ” The Laos Experience. โครงการนี้ตั้งเป้าสู่การสนับสนุนนักเรียน และ คุณครูชาวลาวในการปรับปรุงความสามารถทางภาษาอังกฤษ และ มอบการฝึกอบรมด้านการศึกษา, การสอน และ แบบแผนในการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างชาติให้แก่คุณครูในเวลาเดียวกัน ระยะนำร่องด้วยผู้สำเร็จการศึกษาอาสาสมัครห้าคน (“ทีม I”) จากมหาวิทยาลัยได้เริ่มต้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2015 จนกระทั่งเดือนมกราคม 2016 ในการประชุมสรุปเมื่อจบระยะนำร่อง, ได้มีการตัดสินใจที่จะดำเนินโครงการต่อไป ในระหว่างระยะต่อไป (“ทีม II”) ช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2016 แผนการที่จะรวมวิทยาลัยการช่างลาว-เยอรมันเข้าร่วมในโครงการได้ถูกพัฒนาขึ้น, ตามคำขอของโรงเรียน.

จากเดือนกันยายน 2016 เป็นต้นมา วิทยาลัยการช่างลาว-เยอรมันได้ถูกรวมไว้ในฐานะเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมเป็นแห่งแรกในโครงการการสอนภาษาอังกฤษในลาว อาสาสมัครสองคน (จาก “ทีม III”) ได้ทำงานที่โรงเรียนตั้งแต่เดือนกันยายน 2016 ถึงเดือนมกราคม 2017 ด้วยการสอนบทเรียนภาษาอังกฤษ English language lessonsให้แก่ผู้ฝึกสอน และ คุณครูภาษาอังกฤษของโรงเรียน และ บทเรียนภาษาอังกฤษแก่ผู้ฝึกหัดของบีเอชเอส คอร์รักเกทเท็ด

เนื่องจากความต้องการที่มากขึ้นของทักษะภาษาอังกฤษ, ผู้นำของโครงการจึงตัดสินใจขยาย

จำนวนอาสาสมัครที่วิทยาลัยการช่างลาว-เยอรมันเป็นสามคน (“ทีม IV”) อาสาสมัครกลุ่มถัดไป (“ทีม V”) จะเริ่มงานที่วิทยาลัยการช่างลาว-เยอรมันในเดือนกันยายน 2017.